Góry Świętokrzyskie 5 dni, dla klas 6-8

  • Wolne miejsca: 45
  • Cena: 860.00
  • Początek: 10.09.2019
  • Koniec: 22.09.2022

 

 

W programie m.in. :

zwiedzanie Jaskini Raj – najpiękniejszej polskiej jaskini krasowej

zajęcia w  Muzeum Archeologicznym w Nowej Słupi (garncarstwo, dymarki, zielarstwo)

wycieczka górska: cudowne źródełko i Święta Katarzyna

ognisko legend świętokrzyskich

kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich

wycieczka z przewodnikiem na Święty Krzyż (dla chętnych zwiedzanie klasztoru)

Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (zwiedzanie z przewodnikiem, quest, warsztaty )

gra terenowa

Kadzielnia - jaskinia i spacer z przewodnikiem

 

W cenie: zakwaterowanie ośrodek „Jodełka” w Świętej Katarzynie, przejazd autokarem klasy turystycznej, posiłki (3 posiłki dziennie od obiadu w dniu I do śniadania dniu V, oraz suchy prowiant na drogę), wstępy, udział w warsztatach według programu, dodatkowe ubezpieczenie NNW, opieka pilota