Warszawa 
Królów 
dla klas IV-VI

  • Wolne miejsca: 30
  • Cena: 35.00

Warszawa 
Królów czyli gra miejska 
śladami władców Polski 
dla klas IV-VI

Podczas gry miejskiej po Warszawie śladami królów wcielimy się w postacie historyczne. Odkryjemy stolicę jako miejsce, gdzie toczyło się bujne życie polityczne, artystyczne i wojskowe. Odkryjemy sekrety władców i ich tajemnice. Zobaczymy co zostało w Warszawie z ich działalności.

Posłuchamy plotek dworskich, opowieści o uniach politycznych i małżeństwach. Śledzić będziemy spiski, poszukamy królewskich regaliów. Podróż przez królewską Warszawę będzie przygodą, która przybliży historię Polski i stolicy. 

Aktywna forma gry pozwoli lepiej przyswoić wiedzę, mamy nadzieje że zaintryguje i zainteresuje uczestników do dalszych poszukiwań. Zobaczymy wielobarwną i wieloaspektową historię królów i miasta na przestrzeni dziejów. Zaproponowana forma poznawania miasta wymaga zaangażowania, jest aktywizująca i ciekawa.

Dowiemy się m.in.:

  • czy królowa Bona otruła Janusza, księcia mazowieckiego,
  • kto chciał porwać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
  • czym była wolna elekcja,
  • co wynikło z podlizywania się królowi Janowi III Sobieskiemu,
  • jakie kontrowersje wzbudziła kolumna Zygmunta III Wazy.

Efekt edukacyjny

Uczestnik gry miejskiej po „królewskiej Warszawie” będzie m.in.:

  • znał postacie, pojęcia i zagadnienia: królowie Zygmunt III Waza, Jan III Sobieski, Stanisław August Poniatowski, wolna elekcja, Rzeczpospolita Obojga Narodów, pospolite ruszenie, szlachcic, magnat, interrex, parlament, potop szwedzki, rozbiory, Konstytucja 3 Maja,
  • będzie znał topografię centrum Warszawy oraz rozpoznawał obiekty architektoniczne,
  • będzie  potrafił poruszać się z mapą w terenie miejskim.

Czas trwania - 3-4 godziny.

Cena - 35 zł od osoby.